Locatie Landgraaf

Sunplein 24
6373 LH Landgraaf

T. 06 – 3098 0296
Locatie Molenberg

Jacob van Maerlantstraat 35
6416 TW Molenberg

T. 06 – 4660 8511

Over ons

De Stichting Consuminderhuis Parkstad is uitgegroeid tot een moderne netwerk organisatie, die haar sporen heeft verdiend in het ondersteunen van mensen die leven in armoede.

Wekelijks bezoeken veel mensen en vrijwilligers de twee Consuminderhuizen Landgraaf en Heerlen.

Samenwerking met tal van organisaties is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van het Consuminderhuis.

Samenwerken met HeemWonen en met Wonen Zuid, met de gemeente Landgraaf en met de gemeente Heerlen. Welzijnsorganisaties die mensen verwijzen naar het Consuminderhuis, voorportaal voor de Voedselbank.

Tal van bedrijven die een financiële bijdrage leveren of goederen beschikbaar stellen, gemeente Landgraaf, gemeente Heerlen en de Provincie Limburg die een subsidie verstrekken en particulieren die ondersteunen met donaties en goederen.

De vele vrijwilligers die wekelijks het Consuminderhuis bezoeken en deelnemen aan de activiteiten en op een enthousiaste en deskundige manier begeleid en ondersteund worden door de coördinatoren. Daarnaast de vele bezoekers die een beroep doen op de ondersteuning door het Consuminderhuis.

Hoe het allemaal begon

De Stichting Consuminderhuis is in 2006 opgericht, er braken slechtere tijden aan voor veel mensen. Minder banen, werkeloosheid, armoede, schulden, maar ook dat mensen niet in staat waren om de “tering naar de nering” te zetten en boven hun stand leefden, met alle gevolgen van dien. Gemakkelijk verstrekte leningen en kopen op afbetaling waren bijna vanzelfsprekend. Een mens wil veel maar kan met weinig uitkomen. Het is een kwestie van: “Budgetteren leren” en zicht krijgen op inkomsten/uitgaven.

Met de versnippering van de inkomsten: flexibele of tijdelijke contracten, huurtoeslag, zorgtoeslag, alleenstaande ouderkorting, toeslagen die achteraf weer verrekend worden is dat soms een moeilijke zaak waar wel hulp bij te pas mag komen. Voortgaande digitalisering waardoor velen het overzicht verliezen. Zuinig zijn oftewel consuminderen in plaats van consumeren is in deze tijd aan de orde: Goed voor je portemonnee, gezondheid en het milieu.

De omslag, Consuminderkringen Landgraaf

Eind 2006 is de eerste consuminderkring Landgraaf gestart.

In kring 1 zaten mensen die consuminderen leerden uit overtuiging, maar zij bleef zoeken naar de doelgroep. Degenen die wel moesten consuminderen uit noodzaak. De mens in stille armoede en met schulden door wel of niet verwijtbare schuld. Mensen mogen fouten maken als ze maar willen leren.

Vanaf dat moment werd er regelmatig een nieuwe Kring gestart.

Hestia Woongroep, inmiddels HEEMwonen, gaf (augustus 2009) een pand aan de Wilhelminastraat gratis in bruikleen. Nederlands eerste consuminderhuis was een feit.

Stichting consuminderhuis Parkstad werd opgericht met een capabel bestuur van mensen die hun tijd, kennis en netwerk spontaan aanboden. Omdat ze geloven in het concept en de mensen op de werkvloer! De activiteiten groeiden en het Consuminderhuis ontwikkelde zich en bleek aan een behoefte te voldoen. Veel mensen in armoede werden op een praktische manier geholpen met spullen en ondersteuning waardoor zij een nieuw bestaan konden opbouwen.

Maar daar moet je wel iets voor doen; voor wat hoort wat. Degene die spullen nodig heeft en krijgt wordt gevraagd deel te nemen aan een consuminderkring en/of vrijwilliger te worden in het Consuminderhuis. Elke vrijwilliger of kringlid krijgt een pasje waarmee hij/zij spullen die in het huis aanwezig zijn, gratis mee kan nemen naar behoefte.

Consuminderhuis Parkstad

In december 2020 zijn we van ons vertrouwde pand aan de Wilhelminastraat verhuisd naar een mooi pand aan het Sunplein in Landgraaf, ook beschikbaar gesteld door HeemWonen.

In juni 2018 konden we uitbreiden naar Heerlen, omdat er veel vraag is naar onze dienstverlening en kregen we een tweede pand op de Molenberg, gratis beschikbaar gesteld door Wonen Zuid. Vanuit deze 2 panden organiseren we in goede samenwerking de activiteiten van de Stichting Consuminderhuis Parkstad.

De reden van ontstaan en de doelstelling van de Stichting(Consuminderen) zijn nog steeds actueel en noodzakelijk, door de steeds grotere wordende armoede onder veel mensen en de aanslag die wij doen op het milieu, door onze manier van consumeren. Dagelijks ondersteunen, onze enthousiaste vrijwilligers. nog steeds veel mensen in armoede om hun leven weer op orde te krijgen.

Doneren

Bedrag