Locatie Landgraaf

Sunplein 24
6373 LH Landgraaf

T. 06 – 3098 0296
Locatie Molenberg

Jacob van Maerlantstraat 35
6416 TW Molenberg

T. 06 – 4660 8511

Consuminderen in plaats van consumeren

Een mens wil veel maar kan met weinig uitkomen. Het is een kwestie van: “Budgetteren leren” en zicht krijgen op inkomsten/uitgaven. Met de versnippering van de inkomsten: flexibele of tijdelijke contracten, huurtoeslag, zorgtoeslag, alleenstaande ouderkorting, toeslagen die achteraf weer verrekend worden is dat soms een moeilijke zaak waar wel hulp bij te pas mag komen. Voortgaande digitalisering waardoor velen het overzicht verliezen.

Zuinig zijn oftewel consuminderen in plaats van consumeren is in deze tijd aan de orde: Goed voor je portemonnee, gezondheid en het milieu.

Wat doen de Consuminderhuizen?

De Stichting Consuminderhuis Parkstad is de overkoepelende Stichting voor het Consuminderhuis Landgraaf (Sunplein) en het Consuminderhuis Molenberg (Jacob van Maerlantstraat). Eindverantwoordelijk voor de Stichting is een Bestuur op afstand, de dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren. Iedereen die betrokken is bij de Stichting Consuminderhuis Parkstad verricht de werkzaamheden op vrijwillige basis en zonder financiële vergoeding. De Stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van giften, donaties, sponsoring en subsidie. De 2 panden worden gratis ter beschikking gesteld door HeemWonen en door Wonen Zuid.

Doelgroepen

De doelgroep waarop de Stichting Consuminderhuis Parkstad zich richt zijn mensen met een laag inkomen, met schulden en die langdurig moeten rondkomen van een uitkering. Zij moeten aantonen dat ze een laag inkomen hebben en worden vaak doorverwezen door een hulpverlener.

Activiteiten

Op een praktische manier worden mensen ondersteund met goederen, huisraad, huisinrichting, speelgoed, kleding, voedsel, cursussen en worden Consuminderkringen georganiseerd. Het is afhankelijk van de spullen die beschikbaar zijn. De workshops zijn erop gericht om zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk spullen uit te voeren.

Huishoudelijke goederen en meubilair

Vanuit Molenberg wordt meubilair logistiek geregeld en opgeslagen. Bruikbare goederen worden in de regio Parkstad opgehaald en gebracht naar mensen in nood, zoals zij die door een crisis geen spullen hebben. Zo bieden we een nieuwe start met beschikbare inrichting. Hulpbehoevenden worden doorverwezen en moeten aantonen dat ze tot de doelgroep behoren.

Voedselhulp

Vanuit Landgraaf wordt tijdelijke voedselhulp geregeld voor mensen in Parkstad, om de periode van 6 weken tot Voedselbankhulp of tot het krijgen van een uitkering te overbruggen. De hulp is alleen met een officiële aanvraag en in beperkte mate beschikbaar, maar kan in zeer korte tijd voor noodgevallen toegekend worden. Sponsors zoals winkelbedrijven leveren het voedsel gratis. Er wordt gestreefd naar doorstroming naar de Voedselbank om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Ondersteuning bij inkomen en toeslagen

Vanaf juli 2022 houdt Marianne van Loenhout spreekuur bij het Consuminderhuis in Landgraaf, u kunt hier terecht voor vragen over inkomen of toeslagen. Het spreekuur is op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de even weken. Het advies is geheel vrijblijvend en gratis. Marianne van Loenhout is lid van de adviesraad Werk en Inkomen van de gemeente Landgraaf en Kerkrade.

Kleding

In beide huizen kunnen minima(na overleg van uitkeringsspecificatie) terecht voor het krijgen van goede gebruikte kleding en andere kleine spullen die noodzakelijk zijn voor in huis. Deze kunnen voor eigen gebruik gratis worden afgehaald. Hiervoor kan men een kledingpasje aanvragen, waarmee men dan in Heerlen of in Landgraaf terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen pas, waarmee men in de eigen locatie terecht kan.

Grip op je eigen leven

Ook wordt er gekeken om mensen die hulp nodig hebben om grip op hun eigen geld en grip op hun leven te krijgen, om dat te leren. Dit wordt gedaan door het volgen van een cursus, waar deze onderwerpen worden besproken. 

Een keer per 14 dagen komt een groep van 8 tot 10 personen bij elkaar onder begeleiding van een ervaren cursusleidster. Er wordt gestart met het maken van een eigen overzicht van de inkomsten en uitgaven, de basis om grip te krijgen op je eigen geld. Daarna wordt er geleerd om de eigen administratie te ordenen,  onderzocht welke toeslagen er zijn en waar iemand recht op heeft. Hierna gaat men over op grip te krijgen op het eigen leven. 

Tegen welke problemen loop je aan, wat kan het leven gemakkelijker maken, hoe kan ik zoveel mogelijk mijn eigen leven leiden. Deelnemers die hun eigen ervaringen delen en leren om alles beter te kunnen overzien. Leren van elkaars ervaringen en het delen hiervan. De cursusleidster verzorgt deze cursussen, in een veilige en vertrouwde omgeving, al jaren voor het Consuminderhuis en is ervaren en deskundig in het begeleiden van deze groepen.

Nieuws

Voor nieuws verwijzen wij u naar onze Facebook pagina’s. Hier plaatsen wij regelmatig onze actuele berichten.

Nieuwsberichten

Voor nieuws verwijzen wij u naar onze Facebook pagina’s, hier plaatsen wij regelmatig onze actuele berichten. Facebook Nieuwenhagen Facebook Molenberg

Lees verder »

Onze sponsors

Doneren

Bedrag