Locatie Landgraaf Sunplein 24    •    6373 LH Landgraaf     
t. 06 - 3098 0296    •    cmpnieuwenhagen@gmail.com
Locatie Molenberg Jacob van Maerlantstraat 35    •    6416 TW Molenberg - Heerlen      
t. 06 - 4660 8511    •    cmpmolenberg@gmail.com
Locatie Landgraaf Sunplein 24    •    6373 LH Landgraaf
t. 06 - 3098 0296    •    cmpnieuwenhagen@gmail.com
Locatie Molenberg Jacob van Maerlantstraat 35  •  6416 TW Molenberg - Heerlen
t. 06 - 4660 8511    •    cmpmolenberg@gmail.com
Layout balk Menu

Wat doen de Consuminderhuizen?

317980573_633039755273624_2114012773902136830_n De Stichting Consuminderhuis Parkstad is de overkoepelende Stichting voor het Consuminderhuis   Landgraaf (Sunplein) en het Consuminderhuis Molenberg, (Jacob van Maerlantstraat). Eindverantwoordelijk voor de Stichting is een Bestuur op afstand, de dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren. Iedereen die betrokken is bij de Stichting Consuminderhuis Parkstad verricht de werkzaamheden op vrijwillige basis en zonder financiële vergoeding. De Stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van giften, donaties, sponsoring en subsidie. De 2 panden worden gratis ter beschikking gesteld door HeemWonen en door Wonen Zuid.

Doelgroepen

De doelgroep waarop de Stichting Consuminderhuis Parkstad zich richt zijn mensen met een laag   inkomen, met schulden en die langdurig moeten rondkomen van een uitkering. Zij moeten aantonen dat   ze een laag inkomen hebben en worden vaak doorverwezen door een hulpverlener.

 Activiteiten

Op een praktische manier worden mensen ondersteund met goederen, huisraad, huisinrichting, speelgoed, kleding, voedsel, cursussen en worden Consuminderkringen georganiseerd. Het is afhankelijk van de spullen die beschikbaar zijn.

306056350_128439833271102_4367583586855033280_nHuishoudelijke goederen en meubilair

Vanuit Molenberg wordt de logistiek verzorgd voor meubilair, in dit grote pand is voldoende opslagruimte om inboedels op te slaan. Van hieruit worden bruikbare goederen bij mensen in de regio Parkstad opgehaald en naar mensen die spullen nodig hebben gebracht. Bijvoorbeeld mensen die in een crisis situatie terecht zijn gekomen en een nieuwe woning of kamer krijgen en zelf geen spullen hebben(echtscheiding, dak- en thuislozen). Op deze manier bieden wij mensen een nieuwe start in hun nieuwe woning, die ze kunnen inrichten met de spullen die er beschikbaar zijn. Deze mensen die hulp nodig hebben worden door een hulpverlener doorverwezen en moeten aantonen dat ze tot de doelgroep behoren.

Voedselhulp

Vanuit Landgraaf wordt de voedselvoorziening geregeld voor mensen uit de regio Parkstad die dit tijdelijk nodig hebben. Dit is om de periode te overbruggen totdat de hulp van de Voedselbank is gerealiseerd, dit duurt vaak 6 weken vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. De voedselhulp is altijd tijdelijk en wordt alleen toegekend met een officiële aanvraag van de instantie die de Voedselbank of uitkering heeft aangevraagd. Wanneer duidelijk is dat de voedselhulp maar zeer kort noodzakelijk is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De voedselhulp is maar voor een beperkt aantal mensen beschikbaar en vol = vol. Gelukkig wordt al het voedsel dat we uitgeven gratis beschikbaar gesteld door onze sponsors, o.a. winkelbedrijven, maar in beperkte mate. We proberen de doorstroming naar de Voedselbank zo veel mogelijk te stimuleren, zodat we zoveel mogelijk mensen tijdelijk kunnen helpen.

Ondersteuning bij inkomen en toeslagen

Vanaf juli 2022 houdt Marianne van Loenhout spreekuur bij het Consuminderhuis in Landgraaf, u kunt hier terecht voor vragen over inkomen of toeslagen. Het spreekuur is op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de even weken. Het advies is geheel vrijblijvend en gratis. Marianne van Loenhout is lid van de adviesraad Werk en Inkomen van de gemeente Landgraaf en Kerkrade.

 Kleding

 In beide huizen kunnen minima(na overleg van uitkeringsspecificatie) terecht voor het krijgen van   goede gebruikte kleding en andere kleine spullen die noodzakelijk zijn voor in huis. Deze kunnen   voor  eigen gebruik gratis worden afgehaald. Hiervoor kan men een kledingpasje aanvragen,   waarmee  men dan in Heerlen of in Landgraaf terecht kan. Iedere locatie heeft zijn eigen pas,   waarmee men in de eigen locatie terecht kan.

 310079144_585678776676389_4020206262007201504_n

Workshops

In beide locaties worden voor de vrijwilligers workshops gegeven zoals koken met basisproducten, naaien, handwerken, knutselen enz. Deze workshops zijn erop gericht om zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk spullen uit te voeren.276118862_457118606199074_2326999998354257641_n

Grip op je eigen leven

Ook wordt er gekeken om mensen die hulp nodig hebben om grip op hun eigen geld en grip op hun leven te krijgen, om dat te leren. Dit wordt gedaan door het volgen van een cursus, waar deze onderwerpen worden besproken. Een keer per 14 dagen komt een groep van 8 tot 10 personen bij elkaar onder begeleiding van een ervaren cursusleidster. Er wordt gestart met het maken van een eigen overzicht van de inkomsten en uitgaven, de basis om grip te krijgen op je eigen geld. Daarna wordt er geleerd om de eigen administratie te ordenen,  onderzocht welke toeslagen er zijn en waar iemand recht op heeft. Hierna gaat men over op grip te krijgen op het eigen leven. Tegen welke problemen loop je aan, wat kan het leven gemakkelijker maken, hoe kan ik zoveel mogelijk mijn eigen leven leiden. Deelnemers die hun eigen ervaringen delen en leren om alles beter te kunnen overzien. Leren van elkaars ervaringen en het delen hiervan. De cursusleidster verzorgt deze cursussen, in een veilige en vertrouwde omgeving, al jaren voor het Consuminderhuis en is ervaren en deskundig in het begeleiden van deze groepen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de activiteiten van het Consuminderhuis neem dan vrijblijvend contact op met één van de coördinatoren:

Consuminderhuis Molenberg, telefoon: 06 – 4660 8511 en vraag naar Diny of Marischka.

Consuminderhuis Landgraaf, telefoon: 06 – 3098 0296 en vraag naar Jozé of Theo.

Of loop een keer binnen

Consuminderhuis Molenberg, Jacob van Maerlantstraat 35, Molenberg-Heerlen

Consuminderhuis Landgraaf, Sunplein 24, Landgraaf

Openingstijden:

donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Telefonisch bereikbaar:

Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.