Locatie Landgraaf Sunplein 24    •    6373 LH Landgraaf     
t. 06 - 3098 0296    •    cmpnieuwenhagen@gmail.com
Locatie Molenberg Jacob van Maerlantstraat 35    •    6416 TW Molenberg - Heerlen      
t. 06 - 4660 8511    •    cmpmolenberg@gmail.com
Locatie Landgraaf Sunplein 24    •    6373 LH Landgraaf
t. 06 - 3098 0296    •    cmpnieuwenhagen@gmail.com
Locatie Molenberg Jacob van Maerlantstraat 35  •  6416 TW Molenberg - Heerlen
t. 06 - 4660 8511    •    cmpmolenberg@gmail.com
Layout balk Menu

Over ons

318075635_633039865273613_1409624809015435236_n

Hoe het allemaal begon.

De Stichting Consuminderhuis is op initiatief van Anne miek van Deursen in 2006 opgericht, omdat zij in die tijd   zag dat er slechtere tijden aanbraken voor veel mensen. Minder banen, werkeloosheid, armoede, schulden, maar   ook dat mensen niet in staat waren om de “tering naar de nering” te zetten en boven hun stand leefden, met alle   gevolgen van dien. Gemakkelijk verstrekte leningen en kopen op afbetaling waren bijna vanzelfsprekend.

Een mens wil veel maar kan met weinig uitkomen. Het is een kwestie van: “Budgetteren leren” en zicht krijgen op inkomsten/uitgaven. Met de versnippering van de inkomsten: flexibele of tijdelijke contracten, huurtoeslag, zorgtoeslag, alleenstaande ouderkorting, toeslagen die achteraf weer verrekend worden is dat soms een moeilijke zaak waar wel hulp bij te pas mag komen. Voortgaande digitalisering waardoor velen het overzicht verliezen. Zuinig zijn oftewel consuminderen in plaats van consumeren is in deze tijd aan de orde: Goed voor je portemonnee, gezondheid en het milieu.

De omslag, Consuminderkringen Landgraaf

Eind 2006 is Annemiek vanuit haar huis gestart met de eerste consuminderkring Landgraaf.

In kring 1 zaten mensen die consuminderen leerden uit overtuiging, maar zij bleef zoeken naar de doelgroep. Degenen die wel moesten consuminderen uit noodzaak. De mens in stille armoede en met schulden door wel of niet verwijtbare schuld. Mensen mogen fouten maken als ze maar willen leren.

Vrijwilligerswerk bij WELSUN als buddy schuldhulpverlening bracht haar uiteindelijk bij de doelgroep en startte kring twee, drie en vier. Haar huis werd weldra te klein van de opgespaarde kleding en spullen voor de doelgroep, zodat haar “thuis” een loods leek van opslag van goederen.

Na een presentatie tijdens een netwerkbijeenkomst armoedebestrijding kwam de oplossing, en werd een droom waar. Hestia Woongroep, inmiddels HEEMwonen, gaf (augustus 2009) een pand aan de Wilhelminastraat gratis in bruikleen. Nederlands eerste consuminderhuis was een feit.

Stichting consuminderhuis Parkstad werd opgericht met een capabel bestuur van mensen die hun tijd, kennis en netwerk spontaan aanboden. Omdat ze geloven in het concept en de mensen op de werkvloer! De activiteiten groeiden en het Consuminderhuis ontwikkelde zich en bleek aan een behoefte te voldoen. Veel mensen in armoede werden op een praktische manier geholpen met spullen en ondersteuning waardoor zij een nieuw bestaan konden opbouwen.

Maar daar moet je wel iets voor doen; voor wat hoort wat. Degene die spullen nodig heeft en krijgt wordt gevraagd deel te nemen aan een consuminderkring en/of vrijwilliger te worden in het Consuminderhuis. Elke vrijwilliger of kringlid krijgt een pasje waarmee hij/zij spullen die in het huis aanwezig zijn, gratis mee kan nemen naar behoefte.

 

 316522741_628296779081255_7858928355542133461_n 314464601_613164047261195_8438503444789483029_n

Consuminderhuis Parkstad.

In december 2020 zijn we van ons vertrouwde pand aan de Wilhelminastraat verhuisd naar een mooi pand aan het Sunplein in Landgraaf, ook beschikbaar gesteld door HeemWonen.

In juni 2018 konden we uitbreiden naar Heerlen, omdat er veel vraag is naar onze dienstverlening en kregen we een tweede pand op de Molenberg, gratis beschikbaar gesteld door Wonen Zuid. Vanuit deze 2 panden organiseren we in goede samenwerking de activiteiten van de Stichting Consuminderhuis Parkstad.

De reden van ontstaan en de doelstelling van de Stichting(Consuminderen) zijn nog steeds actueel en noodzakelijk, door de steeds grotere wordende armoede onder veel mensen en de aanslag die wij doen op het milieu, door onze manier van consumeren. Dagelijks ondersteunen, onze enthousiaste vrijwilligers. nog steeds veel mensen in armoede om hun leven weer op orde te krijgen.

Annemiek heeft het in 2006, met haar vooruitziende blik, goed gezien: de behoefte aan een Consuminderhuis. En nu anno 2022 is deze voorziening helaas nog steeds bittere noodzaak.

In 2022 heeft Annemiek afscheid genomen van de Stichting en is zij hier niet meer werkzaam. Wij bedanken Annemiek voor haar jarenlange inzet voor de Stichting Consuminderhuis Parkstad, onder haar bezielende leiding is deze prachtige organisatie tot stand gekomen en dagelijks zien wij hoe groot deze behoefte aan deze voorziening nog steeds is.